Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji
Nr Umowy: INFOSTRATEG-I/0010/2021-00

Nazwa instytucji koordynującej: Science4People spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane zebrane podczas I Fazy projektu:

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe